Tekniska störningarSkolverket genomför just nu ett arbete där vi uppgraderar och förbättrar
våra IT-system. Arbetet beräknas vara klart Lördagen den 17/3 klockan 19:30.
Vi beklagar för allt besvär detta orsakar. Välkommen åter!